آخرین مراسم هیات در سال ۹۳

آخرین مراسم هیات در سال ۹۳ پنجشنبه ۲۱ اسفند
در منزل شهید کیانی بر گزار میگردد
آدرس: ۴۶ متری غربی میدان ۸۶ کوی دانش ۶ شماره ۲۴
شروع : ساعت ۲۰

نویسنده: بهشتی س.ح
تاریخ: 19 اسفند 1393
ساعت: 2:39 ق.ظ

پاسخ دهید