آمد از خیمه همچو قرص قمر

آمد از خیمه همچو قرص قمر
آن که آماده بهر پرواز است
اشتیاق است و ترس جاماندن
بند نعلین او را اگر باز است

کربلا با نسیم گلبرگش
رنگ و بوی گلاب می گیرد
حسنی زاده است٬ حق دارد
چهره اش را نقاب می گیرد

آخر او  ماهپاره می باشد
مثل خورشید عرشه ی  زین است
آن گلی که به چشم می آید
زودتر در نگاه گلچین است

قامت سبز و قد کوتاهش
بوی کامل ترین غزل دارد
این که شوق زبان زد عشق است
سیزده شیشه ی عسل دارد

جشن دامادی و بلوغش بود
که به تکلیف خود عمل می کرد
مثل یک غنچه زیر مرکب ها داشت
خود را کمی بغل می کرد

سینه گاهش کمی تحمل داشت
آن هم از دست نعل ها وا شد
معجزه پشت معجزه آمد
نونهالی شبیه طوبی شد

گر عمو را شکسته می خواند
گر کلامی به لب نمی آرد
در مسیر صدای بی حالش
استخوان مزاحمی دارد

 قامت او کمی بزرگ شده است
یا عمو قامت خمی دارد؟
رد پای کشیده ی او
تا وسط خیمه لاله می کارد

 بر سر گیسوی پریشانش
رنگ خونابه نیست٬ رنگ حناست
آخر این نوجوان بی حجله
تازه داماد سیدالشهدا ست…

شاعر: علی اکبر لطیفیان
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید