آن روز تمام عرشیان آزردند

آن روز تمام عرشیان آزردند

زان  قوم که غنچه ی تو را پژمردند

قنداقه ی طفل تا نهادی بر خاک

تا پیش خدا فرشتگانش بردند

 

شاعر: محمد رضا سهرابی نژاد
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید