ارتباط مستقیم با مراسم های هیات از طریق گوشی های اندرویدی

ارتباط مستقیم با مراسم های هیات از طریق گوشی های اندرویدی

توسط مرورگر گوشی خود وارد سایت بیرق شوید و سپس به بخش پخش مستقیم مراسم های محرم بروید

و به راحتی به بخش پخش مستقیم مراسم های محرم متصل می شوید !