اسامی نفرات برتر مسابقه سبک بالان عاشق

اسامی افراد به ترتیب حروف الفبا نوشته شده است.

احمد رستمی حسین عربی سمیه پیری امیر حاجلو فردوس براتی محمود رستمی وحید قامتی قمصری
ارسلان  احمدی حسین علیان سودابه مجیدی فرشاد ترکمان محمود صانعی ویدا تقوی
ارش  غفوری حسین کیان فرد سهام دهقانی فرشته همدانی کارازموده فر محمود مجیدی هانیه  محمودی
ارمینا عربی حسین محمدی سید امین حسین زاده فرشته همدانی کارازموده فر محمود نصراله زاده سورکی هانیه اسدی
ازرم مجیدی حسین ناصری سیدمهدی هادوی شهری فرناز محسنی مدینه بنی تمیمی هومان عرب زاده
اعظم  زارع بیدکی حمید رضا استاد باقری سیدمهران هادوی شهری فرنگیس اسمعیلی مرتضی محمدی یگانه رستمی
اعظم غفوری حمید رضا محمدپور سیدهاشم حسین زاده فرنوش محسنی مرداویج ضرغامی یونس رضوی زنجناب
اعظم کشوری حمید شهریاری سیناخانزاده فریماه همتی نژاد مرضیه براتی
اعظم نصرالهی حمید عربی سیهلا رضایی فهیمه خطائی میر کوئی مرضیه جعفری
اعظم هادی نژاد حمید مجیدی شهربانو  نصراله زاده سورکی فهیمه رستمی مرضیه رحیمی
اقای علیان حمیدرضا نایبی شهرزاد صمدی خانقاه قاسم  ثانوی سورکی مریم پناهی
اکرم صانعی حمیدرضالک شهناز یوسفی قاسم برزگر رضائی مریم رستمی
اکرم غفوری حمیده قامتی قمصری صدیقه معصوم بیکی قربان  براتی مریم طغانی
اکرم معزز حمیده لک صفرترکمان پری قربانعلی بیگی مریم عرب زاده
الناز تقوی حمیده مجیدی صمدکشوری کاووس احمدی مریم کیان فرد
الهام سادات گل ساز خدیجه بیگم قورتانی طاهره عزیزی کبراثابتی مژگان کرباس بافی
الهام غفوری خدیجه حسینی طوبی بیگی کبری سعیداوی مژگان یوسفی
ام البنین کجگانی خسرو نصرالهی طوبی مومنی فر کبری غفارزاده قمصری مسعود معینی
امید عربی دینا جابری عاطفه حاجی رضایی کاشان کلثوم  ثانوی سورکی مصطفی بنی تمیمی
امیدقامتی قمصری راضیه احمدی عای رضا اسدی کوثر مرادی معصومه جم
امیر حسین فدویان رحیمه رسولی عباس عربی گلچهر احمدی معصومه عالی
امیر علایی رحیمه نصرت عذرا کیومرثی لیلا برزگر رضائی معصومه فریدی
امیر محمد براتی رضا امیری علی اشکهرانی لیلا حسنی معصومه نصرالهی
امیررضا   ثانوی سورکی رضا عبدی علی اصغر جابری لیلا زارع دربرزی ملیحه رستمی کرجایی
امیررضا  نصراله زاده سورکی رضا فنجانچی علی حسن تبار لیلا سادات گل ساز ملیحه قامتی قمصری
امیررضا جابری رضاترکمان علی رضا  ثانوی سورکی لیلا فریدی ملیحه محمدی
امین  غفوری رضاترکمان پری علی رضا داوری لیلا مجیدی منیزه حسین زاده
امین مختاری حسن آباد روح انگیز صمدی خانقاه علی علیان لیلی امانی نژاد منیژه قامتی
امین نصراله زاده سورکی روناک پرانداخته علی معینی مبارکه محمدی مونا دباغیان
ایرج احمدی ریحانه ستاریان علی ناصری مبینا معینی مهدی امیدوار
ایلیا عربی زهرا  جلال الدینی فینی علی هادی نژاد مجتبی عباسی مهدی باقری نصرابادی
آسیه ثانوی سورکی زهرا اشکهرانی علیرضا بابائی مجتبی عرب زاده مهدی حقیقی
آسیه غفارزاده قمصری زهرا امیری علیرضا چمنی مجید امیرشاهی مهدی حکیمیان
بهجت عسکری زهرا برزگر رضائی علیرضا علیان مجید سبحانی مهدی دارایی مطلق

 

پرستو رفیعی شمس آبادی زهرا رنجبر علیرضا کیان فرد مجید صوفی مهدی رستمی
پروانه معزز زهرا علیان علیرضا محمد زاده مجید غفوری مهدی شمس
پروانه نصری زهرا واعظی عیسی تقوی مجید مجیدی مهدی گودرزی
پروین احمدی زهراپورپیکان غلام رضا اسدی محبوبه براتی اصل مهدی میرشکاری
پریسا سهیلی زهراقل قیصری غنچه صمدی خانقاه محترم  اصفی کیا مهدی هدایتی
پوریا ضرغامی زهرانظری فاطمه  عباسی محترم شیری مهدیه حکیمیان
تاهیده عقیلی زیب رستمی گرجایی فاطمه افشارلو محسن جابری کمجانی مهدیه سادات هادوی شهری
تکتم حاجبی زینب آژقع فاطمه اکبرزاده مرشدی محسن رستمی کرجایی مهدیه ودادی کیا
توران شبان زینب بنی تمیمی فاطمه ایزدپناه کاظمی محسن علیان مهران رستمی
ثریا حسنی زینب زارع بیدکی فاطمه اینانلو محمد جواد رستمی مهران ناصری
ثمر بخش ناصری زینب کریمی فاطمه براتی محمد جواد لطفی لو مهیار نصرالهی
جاودان  احمدی زینب کیان فرد فاطمه بیرام زاده محمد حسن حکیمیان میتراترکمن
جواد هادی نژاد زینت جونبخش نجف آبادی فاطمه جابری محمد حسین زارع بیدکی میثاق پورمحمودیان اشکور
جهانگیرخانزاده سارا  محمودی فاطمه حجی زاده مهدی آباد محمد حسین عظیمی میثم جابری
حاجیه طلا کریمی سارا ثابتی فاطمه زهرا   ثانوی سورکی محمد حسین نصرالهی میلاد تقوی
حامد علایی سارا فنجانچی فاطمه سادات  کشوری محمد عوض زاده میلاد معینی
حسن  ثانوی سورکی ساناز تقوی فاطمه سادات مسعودی محمد هادی حججی نجف آبادی ناصر معینی
حسن جابری سعید قامتی قمصری فاطمه شیری محمدالیاس  میری ناهید شادالویی
حسن رفیعی سعید نصرالهی فاطمه صفری وش محمدامیری ناهید فنودی
حسن قامتی قمصری سعیده امیری فاطمه فتحعلی محمدثانوی سورکی نرجس قامتی
حسن مبرا سعیده حیدری فاطمه قامتی قمصری محمدحسین رستمی نرگس جابری کمجانی
حسین  عباسی سعیده سادات مسعودی فاطمه قندریز محمدحسین رستمی نرگس مرحم
حسین اشکهرانی سکینه سنگانه فاطمه محمدی کنجانی محمدرضا  زارع بیدکی نسا ثانوی سورکی
حسین باقری نصرابادی سکینه علیان فاطمه معزز محمدرضا  محمدپور نسرین ناصری
حسین جابری سمیرامرادی فتانه احمدی محمدعربی نعیمه مجیدی
حسین عرب زاده سمیه کریمی فرخنده ناصری محمود  ثانوی سورکی نیره تقی زاده