امیر مه لقایی یا ابا الفضل

امیر مه لقایی یا ابا الفضل
سخاوت را خدایی یا اباالفضل
تمام هستی اُم البنینی
شه مشگل گشایی یا اباالفضل
میان آسمانی پر ستاره
قمر در نینوایی یا اباالفضل
به جمع گریه کن های حسینی
محبت می نمایی یا اباالفضل
به دستی که قلم گشته به محشر
شفیع جمع مایی یا اباالفضل
پناه حضرت ارباب بودی
علیِ کربلایی یا اباالفضل
بدون تو خدا داند که هیچم
تو هست شیعه هایی یا اباالفضل

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید