انسان و ایمان

“انسان و ایمان” بخشی از مجموعه شش جلدی “مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی” است که استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) در دوران قبل از انقلاب در سخنرانی های خود بیان کرده اند.

این مجموعه شامل مطالب مفید و مورد نیاز جامعه است که برای تمامی اقشار به ویژه طلاب علوم اسلامی و دانشجویان قابل استفاده است.

موضاعت مهمی مانند امتیاز انسان بر سایر موجودات، مکاتب الهی و بشری، رابطه علم و ایمان، جامعیت اسلام و منابع تفکر اسلامی در این نوشتار به زبانی ساده بیان گردیده است

کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود کنیذ

Ensan va Iman

نویسنده: حسن شکوهی
تاریخ: 3 بهمن 1393
ساعت: 5:15 ق.ظ

پاسخ دهید