اول تورا سرشته

اول تورا سرشته وانسان درست کرد
شرح تو را نوشته و قرآن درست کرد
بعداً گِل اضافی تان را افاضه کرد
تا از من خراب مسلمان درست کرد
می خواست رحمتش همه جا را بغل کند
با اشک های چشم تو باران درست کرد
باید برای بندگی سجده هایمان
یک مسجدی به نام حسن جان درست کرد
بالم اگر به درد پریدن نمی خورد
یک سایبان که می شود از آن درست کرد
** من زنده ی نسیم مسیحا دم توام
** آدم اگرشدم به خدا آدم توام

شاعر: يوسف رحيمي
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام حسن علیه السلام و ولادت.

پاسخ دهید