اگرچه بر سر دارم میا به کوفه حسین

اگرچه بر سر دارم میا به کوفه حسین
هنوز زمزمه دارم میا به کوفه حسین
سلام من به تو ای آفتاب هستی بخش
چراغ محفل تارم میا به کوفه حسین
نوشته ام که بیائی ولی به صفحۀ خاک
به اشک خود بنگارم میا به کوفه حسین
میان کوفه غریبانه می زنم فریاد
امید و صبر و قرارم میا به کوفه حسین
به سنگساری مهمان اگرچه می کوشند
امامِ آینه دارم میا به کوفه حسین
در این دیار به سرنیزه لاله می چینند
گلِ همیشه بهارم میا به کوفه حسین
بیا به همره زینب از این سفر برگرد
امید جان فکارم میا به کوفه حسین
برای آن که نگردی تو بی علی اکبر
دمادم است شعارم میا به کوفه حسین
نشسته حرمله در انتظار اصغرِ تو
ببین که واهمه دارم میا به کوفه حسین
پیام آخر مسلم برای تو این است
گذشته کار ز کارم میا به کوفه حسین
به گریه گفت “وفائی” ز مسلم بن عقیل
به درد و غصه دچارم میا به کوفه حسین

شاعر: سیدهاشم وفایی
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: حضرت مسلم علیه السلام و شهادت.

پاسخ دهید