اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است

اینجا محیط سوز و اشک و آه و ناله است
اینجا زیارتگاه زهراى سه ساله است
اینجا دمشقى ها گلى پژمرده دارند
در زیر گل مهمان سیلى خورده دارند
اینجا دل شب کودکى هجران کشیده
گلبوسه بگرفته ز رگ هاى بریده
اینجا بهشت دسته گلهاى مدینه است
اینجا عبادتگاه کلثوم وسکینه است
اینجا زیارتگاه جبریل امین است
اینجا عبادتگاه زین العابدین است
اینجا زچشم خود گلاب افشانده زینب
اینجا نماز شب نشسته خوانده زینب
اینجا به خاکش هر وجب دردى نهفته
اینجا سه ساله دخترى بى شام خفته
اینجا نخفته چشم بیدار رقیه
اینجا حسین آمد به دیدار رقیه
اینجا قضا بر دفتر هجران ورق زد
اینجا رقیه پرده یکسو از طبق زد
اینجا هُماى فاطمه پرواز کرده
اینجا کبوتر از قفس پرواز کرده
اینجا شرار از دامن افلاک مى ریخت
زینب بر اندام رقیه خاک مى ریخت

شاعر: غلامرضا سازگار
نوع شعر: مثنوی

پاسخ دهید