بابا ، بابا ، بابا حسین جونم

بابا ، بابا ، بابا حسین جونم

امشب برات ترانه می خونم

تو بی کسی من با تو می مونم

بابا جونم

حسین ………………. بابا ، بابا

توان منی — مهربان منی— تو راحت جان منی

حسین ابتا — یا حسین ابتا — یاحسین ابتا — یا حسین

بخواب ، بخواب ، عروسک بابا

ناله نزن ای طفلک بابا

نفس بکش ای کودک بابا

سه ساله ام

غریب ………………………… بابا ، بابا

سه ساله گلم — ای عزیز دلم — ز گریه ی تو خجلم

حسین ابتا — یا حسین ابتا — یاحسین ابتا — یا حسین

تو قاری تشنه لبم هستی

قرآن که می خواندی به صد مستی

دیدی مرا چشمت چرا بستی؟

بابای من

حسین ………………. بابا ، بابا

پناه منی — تکیه گاه منی — تو نور نگاه منی

حسین ابتا — یا حسین ابتا — یاحسین ابتا — یا حسین

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید