برندگان مسابقه سبک بالان عاشق (به قید قرعه)

برندگان مسابقه سبک بالان عاشق به قید قرعه :

- هانیه محمودی (استان فارس- نور آباد)

- ناهید فنودی (خراسان جنوبی)

- علیرضا علیان (اصفهان)

- فهیمه خطایی میر کویی (تهران)

- زینب جونبخش نجف آبادی ( تهران )

- مهدی میر شکاری ( تهران)

- ریحانه ستاریان (تهران)

- محمدحسین عظیمی (تهران)

- حمید شهریاری (تهران)

***

برندگان برای دریافت جوایز با شماره تلفن ۰۲۱-۷۷۲۶۲۵۲۵ و یا شماره موبایل ۰۹۱۲۳۰۷۱۴۲۲ تماس حاصل فرمایند