تجلی خورشید وار

این گونه در تجلی خورشید وار تو
گم می شود ستاره ی دل در مدار تو
روشن شده است وسعت هفت آسمان عشق
از آفتاب روشن شمع مزار تو
بوی بهشت، عطر پر و بال جبرئیل
می آورد نسیم سحر از دیار تو
دل های ما زمینی و ناقابل اند پس
یک آسمان درود الهی نثار تو
هر شب به یاد قبر تو پر می زند دلم
تا خلوت سحرگه آئینه زار تو
تا که شبی بیائی و بالی بیاوری
ماندیم مات و غمزده چشم انتظار تو
بالی که آشنای تو باشد ابوتراب !
یا وقف صحن خاکی و پر از غبار تو
بالی که سمت تربت تو وا کنیم و بعد
باشیم تا همیشه فقط در کنار تو
** با عطر یاس تربت تو گریه می کنیم
** آنجا فقط به غربت تو گریه می کنیم

شاعر: علي اكبر لطيفيان
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام حسن علیه السلام و ولادت.

پاسخ دهید