تنها نرو، تو را به خدا راه بده عمو

تنها نرو، تو را به خدا راه بده عمو
با خود مرا ببر و به بابا بده عمو
دلتنگ گریه ام دوباره در آغوش گرم تو
بر سینه جای تیر مرا جا بده عمو

شاعر:
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید