خدا نام ولی را بُرد بالا

خدا نام ولی را بُرد بالا

پیام ینجلی را بُرد بالا

تمام دست ها بودند آنجا

ولی دست علی را بُرد بالا

o

خدایا ذکر مان را یا علی کن

سرود بکرمان را یا علی کن

غم امروز و فردا خوردنی نیست

تمام فکرمان را یا علی کن

o

جهان مثل علی مولا ندارد

علیّ عالی اعلا ندارد

خدا گفتن به او کفر است اما

خدا داند که او همتا ندارد

شاعر:
نوع شعر: چهار پاره
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام علی علیه السلام و مدح.

پاسخ دهید