خورشید به ظلمت شبت آوردم

خورشید به ظلمت شبت آوردم
شادی به دل پُر تعبت آوردم
می دانم از این شعر خوشت می آید
چون نام علی را به لبت آوردم

جز بر در عشق نوکری بی معناست
رفتن به سرای دیگری بی معناست
وقتی که علی ز دشمنش بیزارست
با دشمن او برادری بی معناست

شادی به دلت اگر نیامد با من
بر شام غمت سحر نیامد با من
تو نام علی را صد و ده بار ببر
گر کام دل تو بر نیامد با من

شاعر: سید مجتبی شجاع
نوع شعر: دو بیتی
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام علی علیه السلام ، مدح.

پاسخ دهید