در تن من جان علی ست، خون به شریان علی ست

در تن من جان علی ست، خون به شریان علی ست
هر طپش قلب من، ذکر علی جان علی ست
پتک به غم ها بکوب، بر دف تقوا بکوب
مست شدی پا بکوب، مرشد مستان علی ست
صاحب ِتیغ دو سر، خط شکن بی سپر
بی زرۀ با جگر، مرد به قرآن علی ست
واژه ی مردی از او، گشته چه پر آبرو!
شاعر طوسی بگو، رستم دستان علی ست
مذهب تمارها، مکتب عمارها
نهضت مختارها، معرکه گردان علی ست
شیخ خِرد کیش ها، لیلی دل ریش ها
حیرت درویش ها، جذبه ی عرفان علی ست
کعبه ی انگورها، مروه ی تنبورها
مشعر این شورها، رونق ایمان علی ست
** قرب إلی الله اوست، غیر علی های و هوست
** سرمه ی چشمم شده، خاک کف پای دوست
حق و حقیقت علی ست، راه هدایت علی ست
زینت و زیبنده ی، نام ولایت علی ست
شرزه ی مرحب فکن، حیدر خیبر شکن
صفدر پولاد تن، کوه شهامت علی ست
میرِ جهانگیرها، حکمت شمشیرها
دولت تدبیرها، مرد سیاست علی ست
صوفی دل صاف ها، حضرت اوصاف ها
سید انصاف ها، روح عدالت علی ست
اشهد لوح و دوات، شعر تو شهد و نبات
حک شده بر کائنات، رمز سعادت علی ست
شأن علیه السلام، حرمت بین الحرام
دین خدا را دوام، رکن دیانت علی ست
پیر خراباتیان، خضر سماواتیان
دادرس خاطیان، باب شفاعت علی ست
** قرب إلی الله اوست، غیر علی های و هوست
** سرمه ی چشمم شده، خاک کف پای دوست
 

شاعر: وحيد قاسمي
نوع شعر: قصیده
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام علی علیه السلام و مدح.

پاسخ دهید