در شکنج زلف جانان پیچ و تاب من تویی

در شکنج زلف جانان پیچ و تاب من تویی

ماه کوچک در طواف آفتاب من تویی

شرط ایثار و وفا هرگز به سن وسال نیست

کودک شش ماهه ی من! هم رکاب من تویی

موج هل من ناصرم پیچیده در گوش زمان

آن که در گهواره می گوید جواب من تویی

با لب خشکیده «سبحان الذی اسری » بخوان

ای کمان ابروی من قوسین وقاب من تویی

بهترین ها را به گلچین داده ام در کربلا

شاهد زیبای حسن انتخاب من تویی

گرچه هر گل را بود بویی ولی در این چمن

بین هفتاد و دو گل عطر گلاب من تویی

خواب دیدم ماهی لب تشنه در غرقاب خون

ای گلویت رنگ گل تعبیر خواب من تویی

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید