دل من مبتلاته یا اباالفضل

دل من مبتلاته یا اباالفضل
اسیر یک نگاته یا اباالفضل
جون ناقابل و عاشق سرشتم
فدای کربلاته یا اباالفضل
به هرجا می روم ذکر من این است
همه عمرم به پاته یا اباالفضل
دل دیوونه و شیدائی من
توی صحن و سراته یا اباالفضل
دو دستان تنومند و رشیدت
شفیعِ دوستاته یا اباالفضل
رضایت نامه‌ی عشقم به دستت
رضای حق رضاته یا اباالفضل
مناجات علی شب تا سحرگه
نوای دلرباته یا اباالفضل
امیرالمومنین در هردوعالم
فقط اسم باباته یا اباالفضل
به روز خردسالی مادرت گفت
حسین اسم آقاته یا اباالفضل
گدا هرگز نشد سیر از گدائی
که تا جود و عطاته یا اباالفضل
توسل بر تو و برآستانت
میون عاشقاته یا اباالفضل
امیر عشق بازان دو عالم
حسین باصفاته یا اباالفضل
گَرَت هستی کلید باب حاجات
حسینی مقتداته یا اباالفضل
تمام بُغض و کین از نام حیدر
میون دشمناته یا اباالفضل
رَجز خوان دیار کربلائی
حسین مست صداته یا اباالفضل
فدای خجلت زیبا مثالت
حسین محو وفاته یا اباالفضل
میان علقمه گریان حسینه
که اشکِ او براته یا اباالفضل
به زیر تیرهای دشمن دون
اخا اَدرِک صداته یا اباالفضل
تماشایی ترین سرها به نیزه
سرِ از تن جداته یا اباالفضل

شاعر: کمال مومنی
نوع شعر: قصیده

پاسخ دهید