رزم آوران تشنه را مغلوب کردند

رزم آوران تشنه را مغلوب کردند
فریادشان را در گلو سرکوب کردند
جنگاوران تشنه ایل علی را
با ضرب تیغ و نیزه ها مصلوب کردند
با خون گرم و سرخ آن طفلان عاشق
کام کویر تشنه را مرطوب کردند
جلد کتاب عشق شان را صد کمان دار
با تیرهای سهمگین زرکوب کردند
سرنیزه ها همچون قلم این روضه ها را
بر ریگ های کربلا مکتوب کردند
رخسارشان را با تبسم های زیبا
در قاب چشمان حسین مجذوب کردند
چارم شب ماه محرم را همیشه
آنها به نام خویشتن منصوب کردند

شاعر: وحید قاسمی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید