زندگی بی تو در این قافله سخت است پدر

زندگی بی تو در این قافله سخت است پدر

گذر عمر از این مرحله سخت است پدر

دخترت تشنه اشک است ولی باور کن

گریه کردن وسط هلهله سخت است پدر

روضه خار مغیلان و کف پای یتیم

با دل نازک این آبله سخت است پدر

کاش می شد کمی از نیزه بیایی بغلم

بخدا بوسه از این فاصله سخت است پدر

تا که چشمم به لبت خورد ترک خورد لبم

با لب پاره برایم گله سخت است پدر

عمه دیگر چه کند من که خودم می دانم

زندگی با من کم حوصله سخت است پدر

شاعر: مصطفی متولی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید