شب دوازدهم محرم ۱۳۹۱

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: حیسینه هیات
تاریخ برگزاری: 1391/09/06

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی ، علی محمودی

1-

2-

3-

4-

5-

سخنرانی

نام سخنران: حجه الاسلام سید جواد بهشتی
موضوع:

1-

2-

پاسخ دهید