شب دوازدهم محرم ۱۳۹۹

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: مدرسه قدس
تاریخ برگزاری: 1399/06/10

مداحی

نام مداح: برادران سید مرتضی آل حسینی- حاج علی محمودی

عزاداری

پاسخ دهید