شب نهم محرم ۱۳۹۶

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: حسینیه هیات
تاریخ برگزاری: 1396/07/07

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی- حاج علی محمودی

غزل مهدوی