شب هشتم محرم ۱۳۸۷

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: حسینیه هیات
تاریخ برگزاری: 1387/10/15

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی، علی محمودی

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

سخنرانی

نام سخنران: حجه الاسلام سید جواد بهشتی
موضوع:

1-

2-

پاسخ دهید