شب هفتم محرم ۱۳۹۲

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: حسینیه هیات
تاریخ برگزاری: 1392/08/19

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی-علی محمودی

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

سخنرانی

نام سخنران: حجه السلام سید جواد بهشتی
موضوع: سبک زندگی اسلامی: مناسبات با معلمان

1-

2-

پاسخ دهید