شب پنجم فاطمیه ۱۳۸۷

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: حسینیه هیات
تاریخ برگزاری: 1387/03/01

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی، علی محمودی

1-

2-

3-

4-

سخنرانی

نام سخنران: آیت الله خسرو شاهی
موضوع:

1-

2-

دسته‌ها: مراسم. مناسبت ها: سال 1387، شب پنجم فاطمیه و فاطمیه.

پاسخ دهید