شب پنجم محرم ۱۳۹۴

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: حسینیه هیات
تاریخ برگزاری: 1394/07/26

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی، برادر علی محمودی

غزل مهدودی

غزل مصیبت

زمینه

واحد

دو دمه شور

روضه پایانی

سخنرانی

نام سخنران: حجه الاسلام سید جواد بهشتی
موضوع: آسیب شناسی جامعه دینی (آسیب های فکری:جبرگرایی و برداشت غلط از قضا و قدر)

1-

2-

پاسخ دهید