شفاعت حیدر

چشمی که در مصیبتتان تر نمی شود
شایسته ی شفاعت حیدر نمی شود
چشم همیشه ابری تان یک دلیل داشت
هر ماتمی که ماتم مادر نمی شود
مرهم به زخمه ای دل پر شراره ات
جز خاک چادر و پر معجر نمی شود
یک عمر خون دل بخورد هم کسی دگر
والله از تو پاره جگر تر نمی شود
یک طشت لخته های جگر پاره های دل
از این که حال و روز تو بهتر نمی شود
یک چیز خواستی تو از این قوم پر فریب
گفتند نه کنار پیمبر نمی شود
گل کرد بر جنازه ی تو زخم سرخ تیر
هرگز گلی شبیه تو پرپر نمی شود
پر شد مدینه از تب داغ غمت ولی
با کربلا و کوفه برابر نمی شود
زینب کنار نیزه کشید آه سرد و گفت
سالار من که یک تن بی سر نمی شود
** دیگر تمام قامت زینب خمیده بود
** از بس که روی نیزه سر لاله دیده بود

شاعر: يوسف رحيمي
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام حسن علیه السلام و ولادت.

پاسخ دهید