شک و تردیدشان یقینی بود

شک و تردیدشان یقینی بود
آسمان هایشان زمینی بود
همه دنبال وعده گندم
شهر مشغول خوشه چینی بود
کوچه ها خالی از وفای به تو !
خانه ها گرم شب نشینی بود
خودشان را نشان نمی دادند
پشت هر سایه ای کمینی بود
دست غفلت همیشه در دست
زندگی های اینچنینی بود
همه فتوا به خویش می دادند
هر کسی مجتهد به دینی بود
نامه ام را نوشته ام اما کاش
یک نفر مرد، یک امینی بود…
** صبح تا شب تو را دعا کردم
** تا نیایی خدا خدا کردم
خوب در حق تو وفا کردند !
که مرا اینچنین رها کردند
شب شد و مثل یک غریبه مرا
از سر خویش زود وا کردند
و نخوانده؛ نماز مغرب را
در نماز عشا قضا کردند
پشت دیوار مسجد کوفه
پشت ابلیس اقتدا کردند
آه؛ مولا تو دیده ای حتماً
با من آن شب چگونه تا کردند
در هر خانه ای که رفتم آه
در غربت به روم وا کردند
دست من آب هم نمی دادند
کوفه را مثل کربلا کردند
** خواب دیدم که در منای توأم
** اولین ذبح کربلای توأم
خواب دیدم که کوفه جان می داد
نامه ام را به این و آن می داد
گریه گریه بهانه ام آن شب
پشت دروازه را نشان می داد
نیزه ای چرخ می زد و در شهر
سر خورشید را تکان می داد
دست های ترحم کوفه
به اسیران لباس و نان می داد
صورتی هی بنفشه می چید و
دسته دسته به آسمان می داد
اگر از هر کسی که می ترسید
سر عباس را نشان می داد
یک نفر با تمام سنگ دلی
سنگ در دست دیگران می داد
** دل آئینه ها ترک برداشت
** سنگ می خورد، هر کسی پر داشت
یک نفر گفت: تیغ بُرّان است
دیگری گفت: مرد میدان است
یک نفر گفت: گرد و خاک هواست
دیگری گفت: باد و طوفان است
یک نفر گفت: روبرو نشوید
شیر سرخ بَرو بیابان است
یک نفر گفت: این دلش دریاست
پیک دریا ، سفیر مرجان است
یک نفر گفت: قیمتش چند است
دیگری گفت: قیمتش جان است
یک نفر گفت: آتشش بزنید
دیگری گفت: او گلستان است
یک نفر گفت: درد آینه چیست؟
دیگری گفت: سنگ باران است
یک نفر گفت: جشن می گیریم
بکشیدش که عید قربان است
یک نفر گفت: یک کفن ببرید
هرچه باشد ولی مسلمان است
** باسم رب الحسین رب شهید
** خون مسلم به پای یار چیکد

شاعر: رحمان نوازنی
نوع شعر: ترجیع بند
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: حضرت مسلم علیه السلام و شهادت.

پاسخ دهید