عید غدیر ۱۳۹۳

عنوان

توضیحات

فایل ها

اطلاعات

محل برگزاری: منزل شهیدان صادقی
تاریخ برگزاری: 1393/07/20

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی، مصطفی عادل

مصطفی عادل

آل حسینی 1

آل حسینی 2

دسته‌ها: مراسم. مناسبت ها: سال 1393 و عید غدیر.

پاسخ دهید