کجا خفتی کجا گنجینه ی من؟

کجا خفتی کجا گنجینه ی من؟

بیا بیرون ز خاک آیینه ی من

از آن لحظه که قدری آب خوردم

کمی شیر آمده در سینه ی من

 

شاعر: سید محمد بابا میری
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید