کلیم بی کفن کربلای میقاتی

کلیم بی کفن کربلای میقاتی
خلیل بت شکن کعبه ی خراباتی
چه فرق می کند آخر به نیزه یا گودال؟
همیشه و همه جا تشنه ی مناجاتی
نخوان که نور کتاب خدا ندارد راه
به قلب سنگی این مردم خرافاتی
کنار نیزه ی تو گریه می کند یحیی
شنیده معنی ذبح العظیم آیاتی
نگاه لطف تو یک دیر را مسلمان کرد
مسیح من چه قَدَر صاحب کراماتی!
توان ناقه نشینی به دست و پایم نیست
خدابه خیر کند،وای عجب مکافاتی
شنیده ام که سفر رفته ای ولی بابا
برای من نخری گوشواره سوغاتی

شاعر: وحید قاسمی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید