کی میگه بلبلا لونه ندارن

کی میگه بلبلا لونه ندارن
کی میگه یتیما خونه ندارن
کی میگه بچه یتیم دل نداره
هر کی شد آواره منزل نداره
کی میگه چلچله باید بمیره
کی میگه کنج خرابه دلگیره
کی میگه غنچه تبسم می کنه
لب چوب خورده تکلم می کنه
کی میگه مشک عمو آب نداره
عمو هر شب برامون آب میاره
کی میگه بچه یتیمو بزنند
کی میگه گوشواره هاشو بکنن
کی میدونه صورت نیلی چیه
چه میدونه سه ساله سیلی چیه
بدنم یه جای سالم نداره
هر کجا دست میزاری ورم داره
تا حالا بچه یتیم و کی زده
چادر کوچولو کی خاکی شده
به خدا این کوفی ها خیلی بدند
من و از کربلا تا کوفه زدند
روی نیزه سر بابا رو دیدم
توی صورت می زدم می دویدم
به همه بگین که بی پدر شدم
توی دشت و صحرا در به در شدم

شاعر: حاج داود یداللهی(قطره)
نوع شعر: مثنوی

پاسخ دهید