متن خطابه غدیر

دانلود متن فارسی خطابه:  tarjomeh

دانلود متن عربی خطابه:  ARABICFinal

نویسنده: بهشتی س.ح
تاریخ: 10 مهر 1393
ساعت: 1:59 ب.ظ

پاسخ دهید