محبوب دل حضرت زهراست ابوالفضل

محبوب دل حضرت زهراست ابوالفضل
در خانه ی زهراست که سقاست ابوالفضل
اولاد علی مست جمال علوی اش
در ماه رخان ماه دل آراست ابوالفضل
در اوج مناجات سحر موقع سجده
دیدار رخ فاطمه می خواست ابوالفضل
با خطبه ی کوتاه که در کعبه سروده
فهماند که پرورده ی مولاست ابوالفضل
او صاحب علمی است که فرمود لدنّی است
در علم چنان زینب کبری است ابوالفضل
در کرببلا بر همه زوار حسینش
با دست قلم گشته پذیراست ابوالفضل
تا بود کسی چشم سوی خیمه نیانداخت
چون غیرت حیدر به دو دنیاست ابوالفضل

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید