محرم ۱۳۹۹ شب پنجم

عنوان

توضیحات

فایل ها

مداحی

نام مداح: براداران سید مرتضی آل حسینی - حاج علی محمودی

مرثیه سرایی

عزاداری

سخنرانی

نام سخنران: حجه الاسلام احمدی
موضوع: موانع جهانی شدن تمدن اسلامی

سخنرانی

پاسخ دهید