مراسم وفات حضرت زینب (س)

مراسم وفات حضرت زینب (س) یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در منزل سلطانمحمدی برقرار میگردد

آدرس : خیابان جانبازان خیابان کرمان شمالی کوچه عقیقی شماره۲۲

شروع : ساعت ۲۱

نویسنده: بهشتی س.ح
تاریخ: 12 اردیبهشت 1394
ساعت: 8:04 ب.ظ

پاسخ دهید