مرا آب و گل از خم غدیر است

مرا آب و گل از خم غدیر است
وجودم از ولایت ناگزیر است
سری دارم که بر دامان زهراست
دلی دارم که در بند امیر است

شاعر: ميلاد عرفان پور
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید