مزد عزاداری….

دوره عزاداری که تموم میشه فرشته ها صدا می زنن :

“پرچم زنا، علمدارا، سینه زنا، میوندارا، نوحه خونا، آشپزا، ظرف شورا، سقاها، جاروکشا، مراقبا، خوش آمد گوها، سربازا و افسرهای لشکر حسین، خدا قوت، ارباب به همتون نظرداره، مزدتون با فاطمه اطهر”

حرف همه ما اینه:

“به وفای عباس خادم دایمی این دستگاه خواهیم ماند”

خادم خادما

سید جواد بهشتی

نویسنده: بهشتی س.ح
تاریخ: 27 آبان 1393
ساعت: 11:08 ب.ظ

پاسخ دهید