مسابقه سبک بالان عاشق

زمان پاسخگویی تا هفدهم ماه صفر(۱۷ آذر) تمدید گردید
منبع سوالات: سخنرانی های  شب عاشورا، روز عاشورا و شام غریبان  ۱۳۹۳ حجه الاسلام سید جواد بهشتی
تعداد سوالات: ۵۷ سوال به نیت تعداد سال های عمر شریف حضرت امام حسین علیه السلام
اعلام اسامی برندگان: روز اربعین همراه با جوایز نفیس

هر فرد مجاز است فقط یک بار در مسابقه شرکت نماید و در صورت برنده شدن ارائه کارت ملی الزامی می باشد

 دانلود متن سوالاتmosabegheh1393
پاسخ گویی فقط از طریق پر نمودن فرم های زیر و ارسال آنها
دانلود سخنرانی ها  با حجم پایین: شب عاشورا ۱، شب عاشورا ۲، روز عاشورا ۱، روز عاشورا ۲، شام غریبان ۱ وشام غریبان ۲