به هر صباح و شام

لینک دانلود

به هر صباح و شام  به بزم یا حسین
ز نای دل زنیم تو را صدا حسین
کرم کن و بیا به جمع ما حسین
حسین حسین حسین…
 به بزم عاشقان بیا صفا بده
برات کربلا به دست ما بده
که مانده حسرتش به قلب ما حسین
حسین حسین حسین …
اگر نشد نصیب طواف تربتت
ولی تو را قسم به جان مادرت
به وقت رفتنم بیا بیا حسین
حسین حسین حسین …
ز درگه تو ای عزیر فاطمه
کجا رویم تویی امید ما همه
ز مرحمت بگیر تو دست ما حسین
حسین حسین حسین…

 لینک دانلود

 

لینک دانلود کلیپ تصویری