پر از شور و نوایی نینوایی

پر از شور و نوایی نینوایی
پر از کرب و بلایی کربلایی
چکیده بر تو روزی اشک حیدر
ولی تو تشنه ی خون خدایی

مبادا خواهری گریان بماند
مبادا مادری نالان بماند
فراتی داری از آب گوارا
مبادا کودکی عطشان بماند

شاعر: سیدمحمدجواد شرافت
نوع شعر: چهار پاره
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: ورود کربلا و کربلا.

پاسخ دهید