چو شهر علم نبی گشت در علی بشود

چو شهر علم نبی گشت در علی بشود
بدا به حال هر آن کس که بر علی بشود
غدیر صحنه ی اوج ولایت است ببین
پیمبر آمده از هر نظر علی بشود
خدا شود به خداوند اگر که یک پله
از این که هست علی بیشتر علی بشود
چه محشری شده بر پا به روی بار شتر
حساب کن که نبی ضرب در علی بشود
در این معادله اصلا درست هم این است
خبر رسان که نبی شد خبر علی بشود
نه اینکه نام علی حافظ ابوالبشر است
قرار بود دعای سفر علی بشود
تبر به دست اگر بت شکن شد ابراهیم
نبی ست بت شکن اما تبر علی بشود
چه در غدیر چه در خیبر و چه در محشر
قرار هست فقط یک نفر علی بشود
به غیر فاطمه آن هم نه در تمام جهات
نمی شود که کسی این قدر علی بشود
فقط برای حسین است این فضلیت که:
پدر علی و هر آن چه پسر علی بشود
نه هر جدال که در اوج جنگ کرب و بلا
حسین تر شود عباس تر: علی بشود
چه در زمان نبی و چه در دل محراب
همیشه باعث شق القمر علی بشود

شاعر: مهدي رحيمي
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام علی علیه السلام، غدیر و مدح.

پاسخ دهید