گرفتار زن و فرزند و مال اند

گرفتار زن و فرزند و مال اند
همیشه کوفیان زیرِ سوال اند
بیا ای طوعه مردی کن ! که امروز
تمام شهر ، اشباه الرجال اند

شاعر: زهرا بشری موحد
نوع شعر: دو بیتی
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: حضرت مسلم علیه السلام و شهادت.

پاسخ دهید