گنجشک پر ، جبریل پر ، بابا … سه نقطه

گنجشک پر ، جبریل پر ، بابا … سه نقطه
من پر ، تو پر ، هرکس شبیه ما … سه نقطه

عمه نه ! عمه بال هایش پر ندارد
حالا  بماند در خرابه تا … سه نقطه

این محو یکدیگر شدن در این خرابه
یا اینکه ما را می پراند ، یا … سه نقطه

اصلاً چرا من خواستم پیشم بیایی
بابا شما که پا نداری تا … سه نقطه

یادت می آید روزهای در مدینه
دو گوشواره داشتم ؟ حالا … سه نقطه

وقتی لبت را زیر پای چوب دیدم
می خواستم کاری کنم امّـا … سه نقطه

¡

انگشت خود را جمع کرد و ناگهان گفت
انگشت پر ،  انگشتر بابا … سه نقطه

شاعر: علی اكبر لطیفیان
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید