گُلِ طوفان سواری وای بر من

گُلِ طوفان سواری وای بر من
تمام عشق یاری وای بر من
علی اکبر که جوشن داشت آن شد
تو که جوشن نداری وای بر من

شاعر:  وحید قاسمی
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید