یادش به خیر عطر خوش باغ سیب ها

یادش به خیر عطر خوش باغ سیب ها
یادش به خیر شهر رسول نجیب ها
دلتنگ چشم های قشنگ تو ام حسین
بستم دخیل اشک به امن یجیب ها
کمتر کسی دلش ز غمت شور می زند
در کوفه اندک اند شبیه حبیب ها
کار از سنان و نیزه و شمشیر هم گذشت
با سنگ می زنند مرا نانجیب ها
مثل علی محاسنم از خون خضاب شد
در کوفه شهره ایم به شیب الخضیب ها

شاعر:
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: حضرت مسلم علیه السلام و شهادت.

پاسخ دهید