یک پر ، دو پر نه ! سهم تو تیر سه پر شده

یک پر ، دو پر نه ! سهم تو تیر سه پر شده

سهم تو از بقیه کمی بیشتر شده

تیری که از سه جای گلویت دریده است

بیرون کشیدنش چقدر دردسر شده

لشگر نگفت: حرمله پیش پدر نزن !!

شش ماه بیش نیست که آقا پدر شده

آنقدر بی هوا سر تو ذبح تیر شد

که تازه بهت گریه ی من با خبر شده

دیگر گلوت نیزه نشینی نمی کند

از بس که رشته رشته و زیر و زبر شده

حال چگونه خیمه روم؟با چه کودکی ؟!

با کودکی که ذبح عظیم پدر شده ؟!

 

شاعر: رحمن نوازنی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید