جشن میلاد امام مجتبی (ع)

مراسم جشن میلاد امام مجتبی (ع) چهار شنبه ۱۰ تیر در منزل برادر بادوام برقرار میباشد

ادامه مطلب بهشتی س.ح ، 9 تیر 1394

وفات حضرت خدیجه (س)

وفات حضرت خدیجه (س) جمعه ۵ تیر در منزل شهیدان خیرآبادی برقرار میگردد

ادامه مطلب بهشتی س.ح ، 5 تیر 1394

اعلام برنامه ها